Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 04.01.1994
Besvart: 12.01.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Forsikringsselskapet Vesta tilbyr nå næringslivet en spesiell "helseforsikring" som gjør det mulig med rask behandling av nøkkelpersonale.

Vil helseministeren ha innvendinger mot at statlige etater også benytter seg av denne type forsikring?"


Les hele debatten