Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 19.01.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Det har den seinere tid blitt reist sterk tvil om reglene ble fulgt da Partnair-flyet, som forulykket i 1989, ble importert i 1986.

Anser statsråden at saksbehandlingen da dette flyet ble innført i Norsk Luftfartsregister var tilfredsstillende og i tråd med gjeldende bestemmelser og instrukser?"


Les hele debatten