Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Datert: 20.01.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Atomgjenvinningsanlegget i Dournreay i Skottland har søkt om å øke sine utslipp av radioaktivitet til vann og luft. Ifølge selskapets egne planer er det snakk om en tidobling i forhold til dagens utslippsnivå.

Hvordan vil norske myndigheter bidra til å stoppe disse planene?"


Les hele debatten