Spørretimespørsmål fra Johanne Sommersæter (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Johanne Sommersæter (Sp)

Spørsmål

Johanne Sommersæter (Sp): "Overgangen fra naturalhusholdning til pengehusholdning i det samiske samfunnet har ført til at duodji (samisk husflid og håndverk) ikke lenger har den samme plass som tidligere i samiske husholdninger. Det er derfor svært viktig at duodji blir sikret en særstilling som fag i skoleverket.

Vil statsråden ta initiativ til at duodji får status som verneverdig fag i skoleverket?"


Les hele debatten