Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til finansministeren

Datert: 20.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Dagens Næringsliv 20. januar 1994 tar opp sentralbanksjef Torstein Molands engasjement på KS-markedet og hans dobbeltrolle som styremedlem i Kredittkassen og personlig KS-deltaker og konserndirektør i Norske Skog, som også var stor KS-deltaker. Sentralbanksjefens rolle i denne saka, blant annet i forhold til habilitetsregler, er enda lite undersøkt.

Hvilke undersøkelser og hvilke tiltak vil finansministeren iverksette i denne saka?"


Les hele debatten