Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 17.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av barne- og familieminister Kari Nordheim-Larsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Jeg er gjort kjent med at Statens adopsjonskontor har avslått en søknad om adopsjon under henvisning til at en av søkerne er rullestolbruker.

I lys av FNs tiår for funksjonshemmede og myndighetenes arbeid for å likestille funksjonshemmede i det norske samfunnet, vil statsråden ta initiativ til å omgjøre den aktuelle saken og dermed stoppe den offentlige diskrimineringen av funksjonshemmede i adopsjonssaker?"


Les hele debatten