Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 21.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "2 900 innvandrere som har flyttet fra Norge har likevel norsk adresse, og dermed hatt muligheten til urettmessig å motta hjelp fra trygde- og sosialkontorene. Massive feilutbetalinger til utlandet kan derfor ikke utelukkes.

Vil Regjeringen sørge for å bedre kontrolltiltakene?"


Les hele debatten