Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 14.01.1994
Besvart: 26.01.1994 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): "Fra de ansatte ved tidligere Statens Pristilsyn i Drammen er det vist at staten både økonomisk og kvalitativt vil tjene på en fortsatt opprett- holdelse av Drammenskontoret.

Hvordan kan det være mulig å fatte et vedtak om nedleggelse av distriktskontoret i Drammen uten at det på forhånd er foretatt en økonomisk og kvalitativ vurdering av vedtaket?"


Les hele debatten