Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "En rekke skoleungdommer er engasjert i Røde Kors hjelpekorps. Disse ungdommene blir belastet med fraværsanmerkning på skolen for den tiden de er opptatt med blant annet leting etter savnede personer i fjellet vinterstid.

Ser ikke statsråden det som ønskelig at ungdom engasjerer seg i fri- villig arbeid, og at det bør legges til rette for dette i skoleverket?"


Les hele debatten