Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 26.01.1994
Besvart: 02.02.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Statens Helsetilsyn skal også etter omorganiseringen ha en sterk uavhengig faglig tilsynsfunksjon med påleggsmyndighet.

Kan helseministeren forsikre at departementet i fremtiden ikke blander seg opp i tilsynets påleggsmyndighet?"


Les hele debatten