Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til utenriksministeren

Datert: 26.01.1994
Besvart: 09.02.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Det fremkommer stadig opplysninger om en uakseptabel situasjon med hensyn til menneskerettighetene i Iran.

Vil Regjeringen på denne bakgrunn ta opp i internasjonale organer spørsmålet om økonomiske sanksjoner mot Iran, for eksempel stans i kreditt- givning fra internasjonale finansinstitusjoner?"


Les hele debatten