Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til landbruksministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Fylkesmannen i Nordland ønsker å flytte fylkesskogkontoret fra Mosjøen til Bodø. Det tunge skogmiljøet er i området rundt Mosjøen.

Vil statsråden også gå inn for at fylkesskogkontoret skal flyttes fra Mosjøen til Bodø, og i tilfelle hvilken faglig begrunnelse ligger til grunn for denne flyttingen?"


Les hele debatten