Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.02.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 09.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Vil statsråden gjere greie for kvifor Utlendingsdirektoratet har avtalt å leige 110 bustader til flyktningemottak i Gamle Oslo utan å rådføre seg med dei kommunale organa og bydel Gamle Oslo?"


Les hele debatten