Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 03.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Bruken av norske utmarksressursar er viktig. Det må sikrast styring med både korleis eit område skal nyttast, og styring med kven som skal kunne bruke ressursane.

Korleis vil EØS-avtala og eit eventuelt EU-medlemskap verke inn på bruken av utmarksressursane, til dømes den frie ferdselen, og kva moglegheiter har vi til å sikre fortsatt norsk kontroll med desse ressursane?"


Les hele debatten