Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1994
Fremsatt av: Lars Sponheim (V)
Besvart: 09.02.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): "Frå nyåret 1994 vart det innført ei ny arbeidsavtale for lærarar. Ein konsekvens av denne avtala er at lærarar ikkje får betalt for ein del skulearbeid som ikkje er timeplanlagt undervisning som til dømes aktivitets- dagar, skidagar og ekskursjonar. Dagar med slikt arbeid skal lærarane ta igjen ved gratis arbeid seinare i året. Lærarane meinar at desse dagane er viktige i det sosiale og pedagogiske arbeidet i skulen.

Er det slik departementet har meint at avtala skal tolkast?" Tatt opp av Lars Sponheim


Les hele debatten