Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Lovlig registrerte og godkjente vaktselskaper påtar seg å plassere avlyttingsutstyr for kunder.

Hva kan statsråden bidra med for at loven om vaktvirksomhet kan følges opp?"


Les hele debatten