Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til helseministeren

Datert: 03.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av helseminister Werner Christie

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Et offentlig utvalg foreslår at ordningen med like medisinpriser over hele landet opphører.

Er EØS-avtalen til hinder for at Norge kan videreføre ordningen med like priser på medisin over hele landet?"


Les hele debatten