Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til sosialministeren

Datert: 04.02.1994
Besvart: 09.02.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): "Ortopedisk tilpassede sko produsert i Norge refunderes fra folke- trygden etter nærmere regler. Personer har fått avslag på søknad om refusjon fordi skoen var laget i utlandet, selv om dette var eneste mulighet.

Vil statsråden vurdere regelverket for å gi refusjon av ortopedisk tilpasset skotøy produsert i utlandet, når dette er eneste mulighet?"


Les hele debatten