Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): "Regjeringa har sett nye grenser for Statens nærings- og distrikts- utviklingsfond sitt distriktspolitiske virkeområde. Dette har skapt ei konkurransevriding mellom nabokommunar, mellom anna i Møre og Romsdal, som kan virke urimeleg.

Vil statsråden ta initiativ til å etablere overgangsordningar slik at alle søknader som var innkomne før endringa kan få lik og rettferdig behandling?"


Les hele debatten