Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "For å stimulere kommunene til økt utbygging av omsorgsboliger, vil Regjeringen opprette et oppstartingstilskudd.

Kan statsråden redegjøre for hvordan det er tenkt at kommunene skal få nyttiggjort seg dette med hensyn til planlegging og gjennomføring, og om en kan regne med at ordningen videreføres?"


Les hele debatten