Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Fredrikstad kommunestyre har vedtatt at storkommunen bør oppløses.

Hvordan vil statsråden følge opp dette vedtaket?"


Les hele debatten