Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 11.02.1994
Besvart: 16.02.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Ein fersk forskingsrapport slær fast at det hastar å koma i gang med kalking av ein av landets største innsjøar, Nisser. 22. januar 1992 sa miljøvernministeren her i Stortinget at ein ville ta stilling til prosjektet i samband med budsjettet for 1993. Det har enno ikkje skjedd.

Kva vil statsråden gjera for å koma i gang med dette prosjektet?"


Les hele debatten