Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 09.02.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Det trengs en overgang til mer miljøvennlig drivstoff i ferger. Troll-utvalget har søkt om å få drive forsøk med gass i en ferge, "M/F Rennesøy", med midler fra departementet. En har også bestemt at ferjesambandet Arsvågen - Mortevika skal være prøveprosjekt for anbud.

Vil statsråden sørge for at det legges inn en forutsetning om gass som drivstoff i anbudsdokumentene?"


Les hele debatten