Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Uavh) til sosialministeren

Datert: 25.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Uavh): Landet har 308 000 minstepensjonistar. Overlege Thomas Bøhmer ved Aker sykehus, opplyser at av innlagde pasientar over 70 år er 53 pst. av menn og 61 pst. av kvinnene underernærte.

Kva vil statsråden gjere med dette problemet?


Les hele debatten