Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til handelsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Kva for endringar må Noreg føreta for Vinmonopolet for at ordninga skal vera såkalla ikkje-diskriminerande ved eit eventuelt EU-medlemskap?"


Les hele debatten