Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til bistandsministeren

Datert: 17.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "For å fremme handel og utvikling i de fattigste utviklingsland ble det i 1992 innført en prøveordning med importkvoter for landbruksvarer. Importkvotene fordeles etter auksjonsprinsippet, og betalingen for kvotene går til Landbrukets Utjevningsfond. Hvis leveransen ikke lar seg gjennom- føre må man likevel betale for kvoten. Resultatet er dyrere varer og mindre handel med de fattigste u-landene.

Vil statsråden bidra til at systemet blir endret?"


Les hele debatten