Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til forsvarsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I nyhetsmedia blir det opplyst at ca 25 av de historisk verdifulle flyene ikke skal benyttes av flymuseet i Bodø.

På hvilken måte vil forsvarsministeren medvirke til at også disse historisk verdifulle flyene vil få en forsvarlig behandling og tilgjenge- lighet?"


Les hele debatten