Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 23.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Statsbedriften NSB har tatt EØS-kjørereglene på forskudd i den grad, at Oslo-bedriften Levahn nå står i fare for å bli nedlagt, etter å ha blitt underbudt av den tyske giganten Robel/Plasser & Theurer.

Vil nærings- og energiministeren gjøre noe for å sikre arbeidsplassene ved Levahn og den kompetansen som er bygget opp ved bedriften gjennom mange år?"


Les hele debatten