Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 02.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Mange norske kommuner benytter geografisk beliggenhet som kriterium ved tildeling av kontrakter, og Kommunenes Sentralforbund overveier å legge dette inn som et saklig kriterium i sitt normalreglement for kommunene. En slik utvikling vil øke uheldige konkurransevridninger og gi tap for innbyggerne.

Mener statsråden at et slikt kriterium er i tråd med nasjonalt og internasjonalt regelverk, og i motsatt fall, hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer objektiv og effektiv konkurranse?"


Les hele debatten