Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til helseministeren

Datert: 17.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av helseminister Werner Christie

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I utkastet til læreplan for det nye faget omsorgsarbeideren viser det seg at utdanningen er tenkt nesten identisk til den eksisterende hjelpe- pleierutdanningen. Dette er ikke i tråd med Stortingets tidligere vedtak.

Hvordan tenker statsråden seg at avgrensingen mellom de to utdanningene skal være, og betyr det at statsråden tenker seg fagene sammenslått?"


Les hele debatten