Spørretimespørsmål fra Trond Mathisen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Trond Mathisen (A)

Spørsmål

Trond Mathisen (A): "Lærere i de videregående skolene gjennomfører nå aksjoner i protest mot Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets forståelse av et punkt i den nye arbeidstidsavtalen for lærere som ble inngått i februar 1993. Noen lærere trekker seg fra etterutdanningskurs i forbindelse med Reform '94, og noen trekker seg som sensorer til vårens eksamen.

Vil statsråden si noe om dette kan få følger for gjennomføringen av Reform '94, og for gjennomføringen av vårens eksamener?"


Les hele debatten