Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Departementet har besluttet at det fra 27. januar 1994 kan tas inn lærlinger i butikkfag. De inntakskrav som er fastsatt vil imidlertid medføre at få vil ha anledning til å inngå lærekontrakt. Dette fordi lærlinger vil ha begrenset mulighet til å oppfylle kompetansekravene, før vi får full effekt av Reform '94 i 1996.

Vil statsråden medvirke til at inntakskravet i en overgangsperiode endres, slik at inntaket av lærlinger i butikkfag kan økes?"


Les hele debatten