Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av barne- og familieminister Kari Nordheim-Larsen

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Etter barneloven har barna rett til samvær med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. Dessverre blir dette ikke alltid respektert av den som har den daglige omsorgen for barna. Tvangsbøter o.l. fører ikke alltid frem i slike tilfeller og sterkere tvangsmidler er lite egnet av hensyn til barnet. Styrking av meklings- og veiledningsapparatet kan være en mer aktuell løsning.

Har departementet vurdert ytterligere tiltak for å sikre samværsretten når barneloven nå skal revideres?"


Les hele debatten