Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til administrasjonsministeren

Datert: 23.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Statsadministrasjonen vert ofte oppfatta som svært sektordelt. Dette kan ha som effekt at gode tiltak og prosjekt vert avviste, eller at dei ikkje får noko handsaming, fordi dei ikkje naturleg høyrer inn under ein sektor/eit departement. Statsråden tok tidlegare i år til orde for sterkare brukarorien- tering i forvaltninga, og for betre samarbeid på tvers av fagsektorar.

Vil statsråden ta initiativ til å betre det tverrsektorielle arbeidet i staten, og vil brukargrupper verta høyrde i ein slik prosess?"


Les hele debatten