Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Statkraft er i gang med ei gjennomgripande omorgansering av organisa- sjonen, mellom anna på det administrative, økonomiske og driftstekniske området. Inkludert i arbeidet ligg også framlegg om nye region-inndelingar. Arbeidet vert avslutta i denne månaden.

Kva slags fullmakter har Statkraft til å gjennomføre slike organisa- toriske endringar og når vil Stortinget bli orientert?"


Les hele debatten