Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Norsk Jern Holdings (NJH) økonomiske resultater er positive, men avgjørende strategiske investeringer som var forutsatt ved omstilings- vedtaket i 1988, er ikke foretatt. De private eierne, deriblant Elkem som ennå ikke har betalt sin aksjepost i NJH, svekker nå selskapet ved å ta ut 65 mill. kroner i utbytte.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre tapping av selskapet?"


Les hele debatten