Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og energiministeren

Datert: 24.02.1994
Besvart: 02.03.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "På møte i Rana kommunestyre 2. februar 1994 uttalte administrerende direktør Per Havdal i Fundia Norsk Jernverk at bruk av den såkalte Rana- milliarden i Fundia ville være ulovlig og utestenge bedriften fra hele EØS-markedet inklusive Norge.

Kan statsråden avklare hvorvidt slik bruk av Rana-milliarden er i strid med EØS sitt regelverk?"


Les hele debatten