Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til utenriksministeren

Datert: 28.02.1994
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 16.03.1994 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "Etter at Eritrea har blitt anerkjent som selvstendig stat har en rekke land, blant annet Sverige og Danmark, opprettet diplomatiske forbindelser med landet.

Hvorfor har ikke Norge gjort det samme, og hva vil utenriksministeren gjøre for at Norge og Eritrea snarest etablerer en diplomatisk forbindelse?"


Les hele debatten