Spørretimespørsmål fra Terje Sandkjær (Sp) til landbruksministeren

Datert: 24.02.1994
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Terje Sandkjær (Sp)

Spørsmål

Terje Sandkjær (Sp): "Det er gjort vedtak om at Fylkesmannens landbruksavdeling i Østfold skal samlokaliseres med fylkesmannsembetet i Moss. De ansatte ved landbruks- avdelingen har etter forespørsel ikke fått seg forelagt noen konsekvens- utredning, og man stiller spørsmålstegn både av økonomisk og faglig art.

Mener statsråden at vedtaket om flytting av Fylkesmannens landbruks- avdeling er tilstrekkelig utredet?"


Les hele debatten