Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til landbruksministeren

Datert: 09.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Landbruksministeren har ved flere anledninger gjennom media skapt inntrykk av at matvareprisene vil bli sterkt redusert ved et norsk EU-medlemskap.

Når vil det foreligge undersøkelser som viser virkningen av EU-medlemskap på en vanlig families matvarebudsjett, samt konsekvensene for sysselsettinga i jordbruket, næringsmiddelindustrien og tilknyttede næringer?"


Les hele debatten