Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til miljøvernministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I 1963 blei almesjuke første gang påvist her i landet. Uten omfattende mottiltak vil alma bli utrydda. Skogbruksøkonomisk vurdert er alma mindre interessant, særlig i bykommunene. Men alma har stor miljømessig betydning som bytre.

Vil miljøvernministeren ta initiativ for å få saka overført til sitt departement, eller på annen måte iverksette statlige tiltak, slik at alma kan reddes?"


Les hele debatten