Spørretimespørsmål fra Valgerd Svarstad Haugland (KrF) til finansministeren

Datert: 18.02.1994
Besvart: 16.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Spørsmål

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): "I dag får familier med to inntekter et inntektsfradrag for utgifter til pass av barn. Familier der den ene er hjemmearbeidende får ikke dette fradraget.

Vil statsråden sørge for at denne fradragsretten blir gitt til alle foreldre?"


Les hele debatten