Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til finansministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Vil statsråden sikre at den undersøkelse av virkningene av delings- modellen som Statistisk Sentralbyrå nå gjennomfører, offentliggjøres så snart den er klar, slik at andre kan bruke dette materialet som grunnlag for egne vurderinger?"


Les hele debatten