Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helseministeren

Datert: 03.03.1994
Fremsatt av: Solveig Sollie (KrF)
Besvart: 16.03.1994 av helseminister Werner Christie

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): "Statens helsetilsyn har tolka § 2 i lov om svangerskapsavbrot slik at sjukehusa ikkje har lov til uoppfordra å gi informasjon til abort- søkjande kvinner om at dei kan ta kontakt med ulike rådgivningskontor for å få råd og rettleiing om offentlege støtteordningar m.m.

Stør helseministeren denne tolkninga at kvinna må be om denne type informasjon for at sjukehusa skal få lov til å gi den?" (Tatt opp av Solveig Sollie)


Les hele debatten