Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Datert: 11.03.1994
Besvart: 16.03.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Er statsråden nøgd med ei utvikling der stadig fleire kvinner med muskel- og slitasjesjukdomar fell utanfor ein definisjon som gir rett til trygdeytingar?"


Les hele debatten