Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 16.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Lanbruksministeren sin politiske rådgjevar uttala til Dagens Næringsliv den 15. mars 1994 at heile jordbruksavtalen med EU ikkje kan garanterast ferdig før folkeavstemminga.

Er det landbruksstatsrådens og Regjeringa si meining at folkeavstem- minga kan haldast utan at ein veit kva avtaler ein har å halde seg til?"


Les hele debatten