Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I et intervju med Stavanger Aftenblad den 5. mars 1994 redegjør kommunal- og arbeidsministeren for hvilken distriktsstøtte avtalen med EU inneholder. Statsråden kan imidlertid ikke svare på hvilke deler av de nåværende distriktspolitiske virkemidler som må avvikles.

Kan Norge i henhold til avtalen med EU opprettholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift?"


Les hele debatten