Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til helseministeren

Datert: 17.03.1994
Besvart: 23.03.1994 av helseminister Werner Christie

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Helseminister Christie har lenge lova at han vil fremja forslag om jordmortenesta som ei obligatorisk delteneste i kommunane.

Når vil statsråden leggja fram lovproposisjonen om dette for Stortinget?"


Les hele debatten