Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Datert: 25.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Colombia er av Amnesty International pekt ut som et av verdens verste land med hensyn til politiske drap og forsvinninger.

Hvordan kan Norge bidra til sosial forsoning og respekt for mennneske- rettene, og vil Norge støtte forslag om at FNs menneskerettskommisjon utpeker en egen rapportør for Colombia?"


Les hele debatten