Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.03.1994
Besvart: 13.04.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Reform '94 sikrer årets 9. klassinger elevplass i videregående opplæring. Samtidig er fylkeskommunene pålagt å avsette et antall plasser til blant annet søkere over 20 år. Fylkeskommunenes økonomi gjør at elevplassene i stor grad reduseres til lovpålagte minimum.

Hvilken beredskap har statsråden for å sikre at unge under 20 år som ikke omfattes av reformen, kan få elevplass?"


Les hele debatten